Про проект

ЖИТТЯ дунайським осетровим

Осетрові є найбільш вразливою родиною Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, знаходячись на межі зникнення. Залишилося дуже мало природних середовищ існування, які можуть бути домівкою для них. У Європі єдиним регіоном, де існує природне відтворення популяцій осетрових, є нижній Дунай та північно-західна частина Чорного моря.

Проект ”ЖИТТЯ дунайським осетровим” зосереджений на збереженні рідкісних риб Дунаю – осетрів. Причини зникнення є різноманітними, але недостатня обізнаністьє ключовою причиною одного з найважливіших факторів – надмірного вилову. Незважаючи на суворий правовий захист, нелегальні рибальство і торгівля м’ясом та ікрою диких осетрових досі загрожують виживанню цих давніх і унікальних риб.

Сім організацій з шести країн об’єдналися, щоб подбати про дієвий захист для осетрових. Разом з місцевим населенням будуть досліджені і впроваджені альтернативні джерела прибутку, щоб зменшити залежність від раніше престижної, але зараз нелегальної діяльності. Правоохоронним органам буде надана підтримка у створенні потенціалу для посилення боротьби з браконьєрством, контрабандою і незаконною торгівлею. Крім того, ринки ікри і осетрового м’яса будуть ретельно моніторитися та інформуватися про вимоги законодавства.

Назва проекту: Сталий захист для осетрових нижнього Дунаю шляхом попередження і протидії незаконному вилову і торгівлі дикою рибою.

Акронім проекту: “ЖИТТЯ дунайським осетровим” (LIFE for Danube Sturgeons).

Країни-учасники: Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Сербія, Україна.

Тривалість проекту: жовтень 2016 – грудень 2020.

Управління та координація проекту: WWF Австрія.

Даний проект здійснюється у межах програми Європейської комісії ЖИТТЯ (LIFE programme) для захисту навколишнього середовища та клімату.

Цілі і головні завдання

Метою проекту є покращення ситуації  у ЄС та світі, зокрема доповнюючи Стратегію ЄС для Дунайського регіону, а також програму захисту Дунайських осетрових “Осетр 2020” у таких напрямах:

 • Нарощування потенціалу та забезпечення виконання вимог законодавства;
 • Соціально-економічні заходи на підтримку збереження осетрових;
 • Підвищення громадської обізнаності.

“ЖИТТЯ дунайським осетровим” має на меті подолати загрози для осетрових у нижньому Дунаї та північно-західній частині Чорного моря, що спричинені нелегальним рибальством та торгівлею. Запланована проектом діяльність має сприяти відновленню популяцій осетрових риб.

Це буде досягнуто шляхом кращого дотримання законів і підзаконних актів через такі види діяльності:

 • Зустрічі на національному рівні сприятимуть налагодженню співпраці й обміну досвідом між всіма державними органами, що відповідальні за законодавче регулювання вилову, аквакультури і торгівлі осетровими;
 • Обговорення проблем і найкращих практик поліпшить дотримання законодавства і реалізацію дослідницьких процесів;
 • Запрошення до участі прокуратури і судових органів зміцнить важливе співробітництво цілої системи дотримання законодавства;
 • Регіональні зустрічі між державними органами сусідніх країн стимулюватимуть важливу транскордонну координацію і співпрацю;
 • Спеціальні тренінгові курси, навчальні візити, цільові інформаційні пакети та повідомлення відповідатимуть потребам окремих органів влади і підвищать експертні та практичні навички посадових осіб.

Крім того,  проект буде активно підтримувати рибальські громади, оскільки вони так чи інакше залежать від природних ресурсів, що потребують захисту. Проектні заходи чітко спрямовані на вирішення проблеми нелегального вилову осетрових, що має місце незважаючи на заборони. Реалізація даних завдань буде здійснена таким чином:

 • Осетрові адвокати діятимуть як посередники, підвищуючи обізнаність рибалок про необхідність захисту осетрів і дотримання законодавства;
 • Будуть розроблені бізнес-плани та конкретні бізнес-моделі, що будуть запропоновані як альтернативні джерела прибутку для найбільших рибальських громад;
 • Залучення рибалок та інших зацікавлених сторін до процесу перегляду правоохоронних процедур для поліпшення вжиття заходів контролю і дотримання правових норм.

Ще одне ключове завдання проекту – дослідити доступність легальної і нелегальної осетрової продукції на ринку і донести результати до відповідних органів, установ та зацікавлених сторін. Таким чином, роздрібні торговці  будуть проінформовані про законодавство, що попереджатиме проникнення на ринок нелегальної продукції.

Місцезнаходження і цільові групи

Збереження та захист існуючих популяцій осетрових сьогодні є важливішим завданням, ніж будь-коли. Проте глобально міжнародна відповідальність за збереження осетрів лягає на плечі Румунії та Болгарії, двох країн ЄС з найнижчим рівнем прибутків, а також Сербії та України, з котрих перша є країною-кандидатом до ЄС, друга – лише потенційним кандидатом на вступ.

Проект направлений на три цільові групи у Болгарії, Румунії, Сербії та Україні:

 • Рибалки та рибальські громади, у тому числі молодь;
 • Правоохоронні органи;
 • Магазини, ресторани, ринки, кейтерингові компанії, що пропонують осетрове м’ясо або ікру.

Основна діяльність проекту фокусується на потребах цих трьох головних груп, але важливою  є також і взаємодія з іншими сторонами, зокрема науковцями, адміністраціями природоохоронних територій, неурядовими організаціями, уповноваженими особами на національному, місцевому та рівні ЄС, міжнародними, в тому числі й європейськими  установами, компаніями, що вирощують  осетрів заради м’яса або ікри, зацікавленою громадськістю, потенційними споживачами ікри та мешканцями регіонів нижнього Дунаю та Чорного моря, які безпосередньо не пов’язані з рибальством.

Фінансування та партнери

Проект координує WWF Австрія за участі таких сторін:

“ЖИТТЯ дунайським осетровим” фінансується Європейським Союзом та Всесвітнім фондом природи WWF. Фінансування ЄС відбувається через програму LIFE, що підтримує збереження природи і навколишнього середовища, а також через проекти ЄС з питань збереження клімату.

Хочете дізнатися більше?

LIFE – це фінансовий інструмент ЄС, який підтримує проекти в галузі охорони навколишнього середовища, природокористування та клімату в усьому Європейському союзі. З 1992 р. LIFE профінансував близько 4306 проектів. У період 2014-2020 рр. LIFE спрямує на захист навколишнього середовища та клімату фінансування у розмірі близько 3,4 млрд. євро.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте сайт: Environment LIFE

Міжнародна комісія із захисту річки Дунай працює над забезпеченням сталого та рівноправного використання води та прісноводних ресурсів у басейні річки Дунай. Робота ICPDR базується на Конвенції про захист річки Дунай, головного правового інструменту співпраці та транскордонного управління водними ресурсами у басейні Дунаю. Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, перейдіть на сторінку ICPDR

Якщо ви бажаєте дізнатись, як саме ICPDR допомагає зберегти осетрів у басейні Дунаю, перейдіть за цим посиланням: Осетри у басейні Дунаю.

Більшість видів осетрових , що зустрічаються в Євразії, знаходяться під загрозою вимирання, в той час як кілька видів в США  протягом останніх десятиліть домоглися прогресу. – Ламерс, К. Прісноводна програма Всесвітнього фонду природи Нідерландів, дисертація магістра екологічної біології “Попередження в ікрі: уроки менеджменту осетрових в США”.

85% видів осетрових знаходяться під загрозою зникнення, а 63% – у Червоному списку МСОП як такі, що мають статус”під критичною загрозою”. Вважається, що статус інших чотирьох видів – “можливо вимерли”. – Чадвік, Н., Джевінскі П., Гурт, Л.А. 2010. Осетрам загрожує вимирання більше, ніж будь-якій іншій групі видів. Міжнародний випуск новин МСОП.

В останні роки виявлено дев’ять біогеографічних регіонів середовищ існування осетрових:

Євразія: (1) Північно-східна Атлантика, (2) Понто-Каспійський регіон, (3) Сибір і Північний льодовитий океан, (4) річка Амур і Японське море, (5) Китай.

Америка: (6) Північно-східна частина Тихого океану, (7) Великі озера, Гудзонова затока і річка Св. Лаврентія, (8) річка Міссісіпі і Мексиканська затока, (9) Північно-західна Атлантика.

Серед усіх цих регіонів найбільш багатим з точки зору біорізноманіття осетрових є Понто-Каспійський, де проживають 11 видів осетрових риб. Для порівняння, у решті регіонів, як правило, живуть від 1 до 5 видів. –  Беміс, У.E., Кінард, Б. 1997. Річки з осетровими: вступ до біогеографії та історії життя осетроподібних. Наука про охорону риб, 48, с. 167-183. // Біллард, Р., Лекойнтре, Д. 2001. Біологія та збереження осетрів та веслоносів. Визначення у іхтіології та рибальстві, 10, с. 355-392.

Багата бібліотека статей та науково-дослідних робіт про осетрових риб, зокрема огляд повідомлень про торгівлю ікрою у Болгарії та Румунії за період з 1998 по 2008 рік.

Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сайт TRAFFIC.